Twee uur minder tijd invullen document Jaarverantwoording Zorg en Jeugd

Het ministerie van VWS keek met betrokken partijen of alle vragen uit de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd nog relevant waren. Het resultaat: circa 250 vragen uit het model-jaardocument zijn geschrapt of vereenvoudigd. Dat scheelt twee uur tijd bij het invullen.

Pen op papier

Zorgaanbieders leggen via de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd financiële en maatschappelijke verantwoording af over hun prestaties. De meeste gegevens uit het document zijn openbaar. Met het toegankelijk maken van de verantwoordingsinformatie wordt een transparante zorgsector bevorderd en worden deze gegevens niet door meerdere organisaties afzonderlijk uitgevraagd. Met andere woorden: éénmaal aanleveren, meerdere malen gebruiken.

Hoofdgebruikers zijn het ministerie van VWS, het ministerie van JenV, de IGJ, de NZA en het CBS. Daarnaast worden ze gebruikt door onder andere het RIVM, zorgverzekeraars, accountantskantoren, universiteiten, nieuwsmedia en particulieren. De gegevens worden ook gekoppeld aan diverse portalen zoals die van Zorginstituut Nederland.

Schrapsessies

Om de administratielasten bij het invullen te beperken en een dynamisch verantwoordingsdocument te creëren, vonden drie schrapsessies plaats met twintig betrokken partijen. Circa 250 vragen werden geschrapt of vereenvoudigd. Naar aanleiding van dit resultaat hebben de bewindspersonen besloten om de model-jaardocumenten (verslagjaar 2018) te herroepen, zodat de verantwoordingsplichtigen eerder kunnen profiteren van het begunstigende beleid en de lastenreductie.

Tijdsbesparing

Zorginstellingen en jeugdhulpaanbieders zullen door deze schrapsessies gemiddeld twee uur eerder de maatschappelijke verantwoording kunnen afronden.