Wetsvoorstel mogelijkheid tot verplicht gebruik van standaarden aangenomen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de Minister van VWS de mogelijkheid geeft om standaarden verplicht te stellen. Een belangrijke stap in de strijd tegen overbodige administratieve lasten in het sociaal domein.

Meer informatie

Lees meer over verplichte standaarden in strijd tegen bureaucratie op de website van Jeugdzorg Nederland.