Samen schrappen en ontregelen tijdens de Landelijke Schrapweek Jeugd van 10 t/m 14 februari. Komt u ook?

Ontregelen op de kaart in het sociaal domein

Ontregelen in beeld! Wat gebeurt er in het land op het gebied van ontregelen in het Sociaal domein? Bekijk de landkaarten die beschikbaar zijn voor WMO en Jeugdzorg.

Ontregelkaart voor WMO

Schrappen, kappen, goede voorbeelden of werk te doen? Bekijk de stand van ontregelen binnen de WMO, per maand:

Direct naar de Ontregelkaart WMO


De Ontregelkaart voor WMO geeft een overzicht van de zorgaanbieders en/of gemeenten die betrokken zijn bij schrapsessies. De kaart geeft een beeld van de beweging die in gang is gezet op het gebied van Ontregel de Zorg Sociaal Domein.

WMO: Nederland heeft 355 gemeenten, aangezien de WMO gemeentelijk is georganiseerd, houden we deze indeling aan.

Ontregelkaart voor Jeugdzorg

Schrappen, kappen, goede voorbeelden of werk te doen? Bekijk de stand van ontregelen binnen de Jeugdzorg, per maand:

Direct naar de Ontregelkaart Jeugdzorg


De Ontregelkaart voor Jeugdzorg geeft een overzicht van de zorgaanbieders en/of gemeenten die betrokken zijn bij schrapsessies. De kaart geeft een beeld van de beweging die in gang is gezet op het gebied van Ontregel de Zorg Sociaal Domein.

Jeugdzorg: Nederland is verdeeld in 42 jeugdzorg-regio’s, de voortgang is op regionaal niveau weergegeven.

Ook zin in schrappen, snappen of kappen?

Bekijk de ontregelkit Sociaal domein die u helpt om zelf aan de slag te gaan met ontregelen.