Ontregelkit sociaal domein

Wilt u zelf een schrapsessie organiseren? Of kunt u wat ondersteunende documentatie gebruiken? Op deze pagina zijn handige documenten beschikbaar gesteld, speciaal voor u om te kunnen gaan 'snappen, schrappen en kappen'!

Beschikbare documenten:

Draaiboek schrapsessie

Dit handige draaiboek helpt u op weg met het organiseren van een schrapsessie.

Actiekaart sociaal domein

Deze actiekaart kunt u inzetten als hulpmiddel voor deelnemers aan de schrapsessie en helpt bij het concreet snappen, schrappen en kappen.

Meer documenten:

Bekijk hier nog meer documenten die u kunnen helpen zelf aan de slag te gaan met het terugdringen van regeldruk en administratielast.

Ontregelen op de kaart in het sociaal domein

Wat gebeurt er in het land op het gebied van ontregelen in het Sociaal domein? Bekijk de landkaarten die beschikbaar zijn voor WMO en Jeugdzorg.

In de startblokken actieplan VWS