Stoppen met tijdschrijven jeugdzorg

Op 11 juni jl. is het convenant stoppen met tijdschrijven ondertekend door VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV. Met het convenant willen de vijf partijen een einde maken aan vermijdbaar tijdschrijven in de jeugdzorg en daarmee de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten terugdringen. Bekijk op deze pagina de ontwikkelingen en activiteiten.

Medio december 2020: update stoppen met tijdschrijven

Goede voorbeelden stoppen met tijdschrijven
Het eerste goede voorbeeld van stoppen met tijdschrijven is gedeeld!
JENS, een coƶperatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in Limburg, bijt de spits af. Bekijk voor meer informatie dit eerste goede voorbeeld.

Vragen of meer informatie?

Mocht u vragen hebben over (de afspraken in) het convenant, dan kunt u ze hier stellen.

Meer weten? Bekijk de onderstaande informatie: