Stoppen met tijdschrijven jeugdzorg

Op 11 juni jl. is het convenant stoppen met tijdschrijven ondertekend door VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV. Met het convenant willen de vijf partijen een einde maken aan vermijdbaar tijdschrijven in de jeugdzorg en daarmee de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten terugdringen. Bekijk op deze pagina de ontwikkelingen en activiteiten.

Medio april 2021: update stoppen met tijdschrijven

Goede voorbeelden stoppen met tijdschrijven

Goed voorbeeld Ouder- en Kindteams Amsterdam
Werken zónder tijdschrijven. De professionals van de Ouder- en Kindteams Amsterdam weten niet beter. Zij houden slechts één dag per jaar hun tijd bij in een online dagboekje. Hoe eenvoudig en effectief dat is, leest u in het goede voorbeeld op deze pagina.

Goed voorbeeld zorgaanbieder Levvel en gemeente Haarlemmermeer
Werken zonder tijdschrijven kan, ook als er sprake is van een inspanningsgerichte financiering (ook wel p*q genaamd). Dat bewijst zorgaanbieder Levvel (een fusieorganisatie van zorgaanbieders Spirit en de Bascule) samen met de gemeente Haarlemmermeer. Deborah Knijnenburg, accounthouder bij Levvel voor de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, vertelt in dit interview op deze pagina hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen.

Goed voorbeeld JENS
Het eerste goede voorbeeld van stoppen met tijdschrijven is gedeeld (medio december 2020)! JENS, een coöperatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in Limburg, bijt de spits af. Bekijk voor meer informatie dit eerste goede voorbeeld.

Vragen of meer informatie?

Mocht u vragen hebben over (de afspraken in) het convenant, dan kunt u ze hier stellen.

Meer weten? Bekijk de onderstaande informatie: