Goede voorbeelden - Stoppen met tijdschrijven

De convenantspartijen VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV en CNV hebben afgesproken om te stoppen met tijdschrijven voor jeugd en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een van de afspraken uit het convenant is om aan te tonen dat bekostigen zonder vermijdbaar tijdschrijven kan. Hiervoor is het project ‘Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ gestart. In dit project worden goede voorbeelden van gemeenten, regio’s en/of zorgaanbieders die gedeeltelijk of volledig zijn gestopt met tijdschrijven beschreven om anderen te inspireren.

Op deze pagina vindt u de goede voorbeelden die tot nu toe zijn opgehaald.

Werken zonder tijdschrijven kan!

VIDEO: Werken zonder tijdschrijven kan!

Bij JENS, de uitvoeringsorganisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp verzorgt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, hoeven medewerkers geen tijd te schrijven.

Joëlle van Hooijdonk, casemanager ambulant bij JENS, kan er kort over zijn: “Minder papier = meer tijd voor jeugd en gezin!”. Ook directeur van JENS, Sven Balk, sluit zich daar volledig bij aan: 'Daag zorgprofessionals uit om te kijken wat er nodig is om een hulpvraag te beantwoorden en maak afspraken over de uitvoering daarvan. Administratieve handelingen zoals tijdschrijven zijn dan alleen nog onnodige ballast.’

Gelukkig denken ze er niet alleen bij JENS zo over, ook de gemeente Heerlen deelt deze visie: 'Hoe minder tijd professionals hoeven te steken in onnodige administratie, hoe meer tijd zij kunnen spenderen aan het helpen van onze jeugd. Gun mensen in de jeugdzorg dat ze kunnen doen waar ze het allerbest in zijn!', aldus Jordy Clemens (wethouder Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed en Wonen, gemeente Heerlen).

Goed voorbeeld JENS

Oproep

Bent of kent u ook een goed voorbeeld van stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg? Om te laten zien dat bekostigen van jeugdzorg zonder vermijdbaar tijdschrijven mogelijk is, zijn we op zoek naar gemeenten, regio’s en zorgaanbieders die laten zien dat het kan! Wordt er in uw organisatie geen (of minimaal) tijd geschreven? Of gebeurt dit nog wel, maar hebben jullie de ambitie om hiermee te stoppen? Mail naar ip.v.kessel@minvws.nl, zodat we samen jullie werkwijze kunnen beschrijven om anderen te inspireren.

Hoe meer partijen aan de slag gaan om tijdschrijven vergaand terug te dringen, hoe meer de professional ervan merkt op de werkvloer. Meer tijd voor jeugdigen, minder tijd aan administratie, dat is waar we het samen voor doen!