1. Uniform kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (op schema)

We verminderen externe verantwoordingslast door gebruik te maken van een vastgesteld uniform kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bij de uitvoering van dit kader kijken we de komende jaren naar verdere reductie van administratieve lasten.

Trekker(s): VWS, ZiNL en betrokken veldpartijen

Planning: Kader gereed: 2017, verdere uitwerking 2018-2020