10. ‘Radicale Vernieuwing’ voor verpleeghuizen (op schema)

Op initiatief van het LOC werken 52 verpleeghuizen aan ‘Radicale Vernieuwing’. Bij deze beweging staat de relatie tussen cliënt, naasten en zorgverlener centraal. Dit leidt tot minder regels en procedures.

Zoals bijvoorbeeld te lezen is in deze publicatie met vele praktijkvoorbeelden van deelnemende zorgorganisaties uit de vernieuwingsbeweging. Voor actuele ontwikkelingen kijk op www.radicalevernieuwing.nl

Trekker(s): LOC en VWS

Planning: 2018-2020