13. Gegevensuitvraag bij zorgaanbieders verbeteren op terrein verantwoording en controle (op schema)

Door de integrale- en maximumtarieven is de gegevens uitvraag bij zorgaanbieders in het kader van het budget- en nacalculatieproces sterk vereenvoudigd. Onder regie van de NZa worden verdere verbeteringen op het terrein van verantwoording en controleprocessen doorgevoerd.

Trekker(s): Nza en VWS

Planning: 2018-2020