14. Registratiesystemen vereenvoudigen waar mogelijk (op schema)

Wij onderzoeken samen met ICT leveranciers in de verpleeghuiszorg of vereenvoudigingen in de registratiesystemen mogelijk zijn.

Trekker(s): VWS, systeempartijen, ICT leveranciers, zorgaanbieders, cliƫntorganisaties en beroepsorganisaties

Planning: 2019