18. Experimenten met ‘anders verantwoorden’ (op schema)

Verminderen administratieve lasten bij verantwoording en controle door experimenten met ‘anders verantwoorden’. Experimenteren met andere vormen van verantwoorden.

Trekkers: Nza, VWS, Coziek en betrokken veldpartijen                        

Planning: 2019