2. De regeling meerzorg vereenvoudigen (afgerond)

We vereenvoudigen de regeling meerzorg: deze kan nu meerjarig worden toegekend en bij zorg in natura is verantwoording op uurbasis niet meer nodig. De aanvraagprocedures worden momenteel opnieuw bekeken en waar mogelijk vereenvoudigd.

Trekker(s): VWS

Planning: 2018