3. Vereenvoudigen processen mondzorg in Wlz (afgerond)

We vereenvoudigen en digitaliseren het aanvraag-, machtiging, en declaratieproces voor mondzorgprofessionals in de Wlz.

Trekker(s): ZiNL, ZN, CAK, NZa en VWS

Planning: 2018