4. Minder administratie voor cliënten met complexe zorgvraag (achter op schema)

We verminderen de administratieve lasten voor cliënten met een complexe zorgvraag die uit meer domeinen zorg krijgen. Hiernaar doen wij onderzoek in het project OPAZ (ondersteuning passend zorgaanbod).

Trekker(s): VWS en veldpartijen

Planning: 2018