4. Minder administratie voor cliënten met complexe zorgvraag (op schema)

We verminderen de administratieve lasten voor cliënten met een complexe zorgvraag die uit meer domeinen zorg krijgen. Dat doen we met het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ).

Toelichting: het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Dit doet het programma op basis van de situaties en ervaringen van cliënten en professionals, in samenwerking met lokale praktijkinitiatieven en ondersteund door een denktank OPaZ. Bevindingen en resultaten, maar ook oproepen om mee te denken zijn hier te vinden.

Trekker(s): VWS en veldpartijen

Planning: 2021