5. Stimuleren meerjarige contracten en geen dubbele uitvragen bij zorginkoop (op schema)

We verminderen de administratieve lasten bij de zorginkoop door het stimuleren van meerjarige contracten en het voorkomen van dubbele uitvragen.

Trekker(s): ZN, VWS en zorgkantoren

Planning: 2018-2020