6. We schrappen interne regelgeving (op schema)

Door het programma Waardigheid en Trots op locatie worden tweemaal per jaar alle verpleeghuiszorglocaties die dat willen bezocht. Met hen wordt gekeken naar het verbeteren van het werkproces en het verminderen van interne regels. Veel goede voorbeelden zijn reeds beschikbaar, waaronder ook vereenvoudigingen in het zorgleefplan.

Trekker(s): VWS, zorgkantoren, ZiNL, Nza en aanbieders

Planning: 2018-2020