7. Ondersteuning zorgaanbieders bij het zelf aanpakken van regeldruk (afgerond)

Naast de aanpak Waardigheid en Trots ondersteunen wij zorgaanbieders die dat willen intensief bij het zelf aanpakken van regeldruk. Dit doen we door aanvullend onderzoek te doen bij deze aanbieders naar de onderliggende herkomst van regelgeving en door ondersteuning bij het reduceren van de regeldruk.

Toelichting:

Naarmate het programma [Ont]Regel de Zorg vorderde, bleek steeds vaker dat regeldruk ook bij instellingen zelf ontstaat. Bijvoorbeeld vanwege landelijke richtlijnen die te strikt worden vertaald door de organisatie of intern beleid dat vaak verandert en niet goed te vinden is voor de medewerkers. Daarom zijn er naast de inspanningen om op landelijk niveau regeldruk aan te pakken ook activiteiten georganiseerd om zorgaanbieders te ondersteunen om zelf regeldruk aan te pakken.

De volgende acties vinden plaats of hebben plaatsgevonden: 

  • Ontregel-labs: op digitale wijze werken zorgorganisaties, inhoudelijke experts en externe partijen samen om te ontdekken wat de oorzaken van regeldruk zijn, welk gedrag er aan ten grondslag ligt en wordt er geëxperimenteerd om tot mogelijke oplossingen voor regeldruk te komen. De Ontregel-labs zijn inmiddels afgerond.
  • Kennisproducten: Alle vraagstukken, resultaten en (kennis)producten rondom ontregelen en regeldruk in de langdurige zorg krijgen een plek op het  Kennisplein Gehandicaptenzorg en Zorg voor Beter. Hier zijn niet alleen de ontwikkelingen van het programma te vinden, maar ook die van andere landelijke partijen of zorgaanbieders.  

Een ander initiatief is de beweging ‘Radicale vernieuwing van regels naar relaties’ waar het beperken van regeldruk ook een speerpunt is. Meer informatie over ‘Radicale vernieuwing’ kunt u vinden bij actiepunt 10. Ten slotte heeft VWS een [Ont]Regelbus beschikbaar gesteld om intern te ontregelen. De inschrijvingen hiervoor zijn gesloten en de eindrapportage wordt voor de zomer van 2021 verwacht.


Trekker(s): Actiz, vakbonden, VWS en betrokken systeempartijen

Planning: 2018-2022