7. Ondersteuning zorgaanbieders bij het zelf aanpakken van regeldruk (op schema)

Naast de aanpak Waardigheid en Trots ondersteunen wij zorgaanbieders die dat willen intensief bij het zelf aanpakken van regeldruk. Dit doen we door aanvullend onderzoek te doen bij deze aanbieders naar de onderliggende herkomst van regelgeving en door ondersteuning bij het reduceren van de regeldruk.

Trekker(s): Actiz, vakbonden, VWS en betrokken systeempartijen

Planning: 2018-2020