Radicale vernieuwing: een zorgsysteem waarin iedereen floreert

Ruim twee jaar bestaat de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg nu, als de startbijeenkomst op 9 februari 2017 gezien wordt als officieel begin. Al langer sluimerde in de maatschappij een breed gevoeld ongenoegen over de verpleeghuiszorg in ons land, en hoe die geregeld was. De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gaf woorden aan de droom die velen koesteren voor de ouderenzorg en die stukje bij beetje werkelijkheid begint te worden. Over die droom, en over wat er inmiddels allemaal gebeurt om van droom tot werkelijkheid te komen, gaat deze tweede editie van Zicht op Vernieuwing: 104 pagina’s over hoe 11 vernieuwers werken aan zorg waarin niet de regels maar de mensen voorop staan. Inzichten, praktijkvoorbeelden en overdenkingen over zorg organiseren rondom de relatie tussen bewoner, naasten en medewerkers.

Publicatie:

Lees meer in de 'Publicatie ‘Zicht op vernieuwing 2’ op de website van Radicale Vernieuwing.