Thuiszorgorganisatie Archipel Thuis werkt aan minder registratielast

Archipel Thuis werkt aan het verminderen van de registratielast door kritisch naar de eigen regels te kijken. Aan projectleider en beleidsmedewerker Kwaliteit Sabine Veldhuijzen de taak de registratielast te verminderen. Een van de voorbeelden die zorgen voor extra administratieve lasten voor zorgverleners in de thuiszorg is het gebruik van personenalarmering. De registratie ervan is tijdrovend. ‘Wij willen cliënten met personenalarmering zonder zorg op dezelfde wijze gaan inboeken als onze cliënten die zorg ontvangen van ons. Nieuwe technologieën in het cliëntendossier maken het mogelijk die registratie te vereenvoudigen’, geeft Sabine aan.

Lees het volledige artikel op de website zorgvoorbeter.nl

Artikel ‘Meer rust door minder registratielast’ (24 juni 2019)