Schrappen: overleggen met elkaar over wat anders kan

Rivas Zorggroep is al meer dan vijf jaar bezig met het stroomlijnen en verminderen van de administratieve lasten. Rivas wil de zorg steeds veiliger, toegankelijker, doelmatiger en professioneler maken. ‘Door met de medewerkers in gesprek te gaan over het doel van bepaalde registraties is het mogelijk om verandering op gang te brengen,’ legt adviseur en regiehouder Isabeth Arts uit. Schrappen is dus vooral een kwestie van eerst praten en overleggen met elkaar over wat anders kan.

Lees het volledige artikel op de website zorgvoorbeter.nl

Artikel ‘Regels schrappen: Van moeten naar de bedoeling achterhalen’ (15 juli 2019)

©Zorgvoorbeter.nl