Nieuwe kwaliteitstoetsing in verpleeghuizen

De basisveiligheid in verpleeghuizen wordt vanaf dit jaar op een andere manier getoetst. Het aantal indicatoren basisveiligheid is verlaagd. Drie indicatoren zijn verplicht. Twee andere indicatoren worden door de zorgprofessionals zelf gekozen, op grond van wat in hun organisatie bijdraagt aan betere zorg. Dat doen zij in principe samen met de zorgorganisatie en cliëntenraad. Deze nieuwe kwaliteitstoetsing betekent in de praktijk minder administratie. De verpleeghuissector is hiermee de eerste sector in de zorg waar zorgpersoneel en organisaties zelf kwaliteitsindicatoren kunnen kiezen.

Efficiënte werkwijze

Verenso en V&VN ontwikkelden deze nieuwe werkwijze, in samenwerking met andere partijen. Voor patiënten in verpleeghuizen betekent dit dat de zorgprofessionals minder tijd aan de administratie besteden en daardoor meer tijd over houden voor de zorg, terwijl deze werkwijze nog steeds goed inzicht geeft in de kwaliteit van zorg.

Lees voor meer informatie het persbericht ‘Minder administratie door nieuwe kwaliteitstoetsing in Verpleeghuizen’ van Verenso (maandag 9 december 2019).