14. Registratiesystemen vereenvoudigen waar mogelijk (afgerond)

Wij onderzoeken samen met ICT leveranciers in de verpleeghuiszorg of vereenvoudigingen in de registratiesystemen mogelijk zijn.

Toelichting: Samen met ICT en softwareleveranciers wordt gekeken of vereenvoudigingen in de registratiesystemen mogelijk zijn. Om dit te bereiken wordt gewerkt met iStandaarden. iStandaarden is een set van informatiestandaarden. Deze bevorderen een snelle en soepele digitale informatieoverdracht in de zorg en ondersteuning, wat uiteindelijk zorgt voor minder administratieve lasten.

Zorginstituut Nederland heeft de wettelijke taak om deze iStandaarden te beheren. Er wordt nauw samengewerkt met ICT leveranciers zodat deze zijn voorbereid alvorens nieuwe zaken worden geïmplementeerd. Zodra gegevens uitgewisseld moeten worden, moet het berichtenverkeer dit immers aan kunnen.

Het aantal gebruikers van iStandaarden neemt toe. Vooral de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zien steeds meer gebruikers (te weten de iWmo en de iJw). De andere iStandaarden zijn de iPgb (Persoonsgebonden budget) en de iWlz (Wet langdurige zorg).

Er wordt regelmatig een landelijk softwareleveranciersoverleg (SLO) georganiseerd voor alle iStandaarden.
Het doel hiervan is:

  • communicatie naar softwareleveranciers binnen het domein Zorg en Ondersteuning
  • het werken met iStandaarden te bundelen
  • het op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. 

Het SLO richt zich op softwareleveranciers van ketenpartijen met een softwarepakket dat iWlz, iWmo, iJw of iPgb ondersteunt. 


In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan afspraken over het definiëren en uitwisselen van kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg. Ook dit wordt gefaciliteerd door Zorginstituut Nederland in opdracht van VWS. 

Trekker(s): VWS, Zorginstituut Nederland, systeempartijen, ICT leveranciers, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en beroepsorganisaties

Planning: 2019