15. Goede communicatie met website over geldende wet- en regelgeving (afgerond)

We investeren in goede communicatie. Er komt een website waar informatie is te vinden over geldende wet- en regelgeving. Hier kunnen ook vragen worden gesteld over het terugdringen van administratieve lasten en goede voorbeelden worden uitgewisseld. Indien wet- en regelgeving kan worden aangepast of ‘geschrapt’ wordt opgeschaald naar landelijke partijen (permanente mogelijkheid tot schrapsessie). Dit voorkomt dat er op de werkvloer onnodig wordt geadministreerd.

Toelichting:

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig? In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ stelde Vilans in samenwerking met Zorg Zaken Groep een overzicht op van wettelijke registraties in de langdurende zorg.

In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de wet verplicht is om te registreren voor organisaties en voor zorgmedewerkers. Ook wordt een aantal hardnekkige fabels en misverstanden rondom registraties uit de wereld geholpen. Als zorgorganisatie heeft u naast wettelijk verplichte registraties ook te maken met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en IGJ. Het overzicht beperkt zich echter tot de registraties die wettelijk verplicht zijn.

Een overzicht van wettelijk verplichte registraties is aan verandering onderhevig. Het overzicht met wettelijk verplichte registraties wordt daarom doorlopend geüpdatet. Er zijn overzichten met wettelijk verplichte registraties voor de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging.

Planning: 2018-2022