18. Experimenten met ‘anders verantwoorden’ (afgerond)

Verminderen administratieve lasten bij verantwoording en controle door experimenten met ‘anders verantwoorden’. Experimenteren met andere vormen van verantwoorden.

Toelichting:

Zorngaanbieders in de langdurige zorg kunnen samen met zorgkantoren experimenteren met het vereenvoudigen van de externe verantwoording. Daarbij gebruiken ze alleen interne sturingsinformatie (bijvoorbeeld klachtenregistratie, medewerkerstevredenheid, cliëntentevredenheid, audits beroepsgroepen). Extra informatie, die voor administratieve lasten zorgt, is niet nodig. Daarmee kunnen zorgaanbieders de regeldruk in de langdurige zorg merkbaar verminderen.

Voor de controle van declaraties geldt dat op de ingediende declaraties steekproeven worden genomen. In deze steekproef wordt bijvoorbeeld bekeken of een declaratie voldoet aan de indicatiestelling en of het BSN of de geboortedatum is genoteerd. Er loopt nu een aanvraag om dit proces vooraf in kaart te brengen en te certificeren, zodat er achteraf niet meer gecontroleerd hoeft te worden. Dit wordt nu uitgewerkt door een van de organisaties die deelneemt aan het experiment Anders Verantwoorden.

Vanaf eind 2019 kunnen maximaal 20 Wlz-aanbieders meedoen aan een experiment van de NZa om het proces van verantwoorden te vereenvoudigen. Als een experiment slaagt, kijkt de NZa naar de mogelijkheden om de landelijke NZa regelgeving aan te passen. Het experiment mag maximaal 5 jaar duren en heeft als einddatum 31 december 2023. Tot dat moment kunnen zorgaanbieders zich aanmelden.

Twee zorgaanbieders hebben inmiddels toestemming om te experimenten met anders  verantwoorden (stand eind 2020).

Trekkers: Nza, VWS, Coziek en betrokken veldpartijen

Aangepaste planning: 2019 – 2023 (originele planning: 2019)