Anders vormgeven toeslagen in de bekostiging

Minder administratieve lasten bij de toeslagen in de bekostiging.

Toelichting

Een zorgzwaartepakket (ZZP) beschrijft de ondersteuning of zorg die een cliënt nodig heeft als deze niet zelfstandig kan wonen. Het zorgzwaartepakket bepaalt ook hoeveel geld de instelling krijgt voor de zorg en deze wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De woonlocatie regelt en betaalt de dagelijkse zorg die samenhangt met het zorgzwaartepakket. Naast de reguliere ZZP’s waar de kosten van deze zorg mee worden betaald, was er voorheen ook een toeslag voor woonzorg. Deze kon 5 dagen per week gedeclareerd worden, terwijl de ZZP’s over 7 dagen werden gedeclareerd. Dit is nu ook op de lijn van de ZZP-bekostiging gebracht. Dit leidt tot minder misverstanden en administratieve lasten.