11. Registratielasten wijkverpleegkundigen door zorginkoopcontracten onderzoeken (achter op schema)

Onderzoeken van de registratielasten wijkverpleegkundigen veroorzaakt door zorginkoopcontracten, incl. ruimte voor onderscheid in kwaliteit bij zorginkoop (product: plan van aanpak verbeterpunten 2020).

Trekker(s): ZN

Planning: juli 2019