Inspirerende voorbeelden

Op de pagina Zelf aan de slag leest u hoe zorgverleners en organisaties maatregelen schrappen of verbeteren. Zoals kenniscentrum Vilans, die acties uit het actieplan aanpakt. Hoe ze dat doen, vertelt projectleider Else Stapersma.

In het programma ‘[Ont]regel de langdurige zorg’ voert Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, acties uit het actieplan uit, samen met verschillende partners. Projectleider Else Stapersma deelt op Vilans.nl tien tips om registratielast aan te pakken. “Niet alleen zorgorganisaties hebben iets te doen om meer tijd voor de cliënt vrij te maken. Ook betrokken beleids-, branche- en beroepsorganisaties hebben informatie en kennis nodig over bewezen interventies.” Om die reden is Vilans druk bezig die kennis in kaart te brengen en te verspreiden.

Die kennis organiseert Vilans door:

  • het opzetten van een kennisinfrastructuur rond het voorkomen en afbouwen van regeldruk, tools en activiteiten om administratieve lasten terug te dringen.
  • het creëren van inzicht in de totstandkoming van registraties.
  • het inrichten van een online meldpunt voor zorgprofessionals waar zij terecht kunnen met vragen, goede voorbeelden of ideeën.
  • het organiseren van schrap- en verbetersessies verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Deelnemers aan de bijeenkomst maken de regeldruk binnen hun organisatie inzichtelijk met behulp van de toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg en krijgen handvatten hoe zij zelf de (interne) regeldruk kunnen aanpakken. Meer op Vilans.nl.
Vrouw krijgt zorg