Nieuwe beleidsregel maakt afstappen van 5-minutenregistratie makkelijker

Wijkverpleegkundigen mogen voortaan cliëntgebonden afstemming zoals telefoontjes of het instellen van een infuuspomp ook op een andere locatie doen. Eerder moesten alle cliëntgebonden handelingen bij de cliënt thuis plaats vinden. Dit maakte het werk soms inefficiënt en zorgde ervoor dat het werk van de wijkverpleegkundige kon uitlopen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregel aangepast om de regeldruk in de wijkverpleging te verminderen en het voor zorgaanbieders makkelijker maken om af te stappen van de 5-minutenregistratie.

Lees het volledige artikel op zorgvoorbeter.nl
Artikel ‘Nieuwe beleidsregel wijkverpleging verlicht administratieve lasten‘ (1 juli 2019)