Team voor team ontregelen

'Probeer niet alles tegelijk te doen bij het aanpakken van regeldruk', zo luidt het advies van zorgmanager Clementine Jansen van zorgorganisatie WZU Veluwe. Zij pakte in haar organisatie onder andere de halfjaarlijkse risicosignalering, de Arbocheck en de 5-minutenregistratie aan.

'De 5-minutenregistratie veroorzaakte bij ons de meeste ergernis.'

Jansen volgde de schrapsessies die Vilans samen met partners organiseerde in Kampen en Utrecht. Bij WZU Veluwe voerden 4 van de 12 thuiszorgteams een pilot uit met ‘planning = realisatie’. Jansen: ‘Bij die teams plannen we de zorg van tevoren in waardoor de 5-minutenregistratie niet meer nodig is. Bij grote afwijkingen naar boven en naar beneden moeten we dan wel aanpassingen doen. Toch scheelt het enorm en onze medewerkers zijn heel enthousiast. Vooral omdat de coördinerende taken ook worden ingepland. De andere teams gaan we ook begeleiden om over te gaan.’

Tips voor afschaffing registraties

Clementine Jansen heeft de volgende tips voor andere zorgorganisaties:

  • Heb meer vertrouwen in de eigen medewerkers.
  • Probeer bij de aanpak van registratielasten niet alles tegelijk te doen. U kunt beter team voor team beginnen.
  • Het werkt tenslotte goed om met de juiste mensen regelmatig om tafel te zitten.

Lees het volledige interview ‘Probeer niet alles tegelijk te doen bij aanpakken regeldruk' op vilans.nl