Geschrapte regels: laat ze uit de praktijk verdwijnen!

Binnen het programma [Ont]Regel de Zorg is door wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS hard gewerkt aan het actieplan wijkverpleging; 10 van de 12 actiepunten zijn inmiddels behaald. Organisaties zijn hard bezig om de veranderingen door te voeren. Uit verschillende onderzoeken en signalen uit de praktijk weten we dat geschrapte regels nog wel in de praktijk kunnen vóórkomen. Het is zaak om de administratieve lasten verder te verminderen door de geschrapte regels ook echt helemaal uit de praktijk te laten verdwijnen!

Lerende praktijk

Om de regeldruk verder te verminderen kunt u deelnemen aan de ‘Lerende praktijk’. In een ‘Lerende praktijk’ gaan zorgverleners uit de wijkverpleging, de gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg in vier bijeenkomsten aan de slag met de volgende vragen: hoe komt regeldruk tot stand in de organisatie, welk gedrag ligt daaraan ten grondslag én wat zijn duurzame oplossingen om de regeldruk in organisaties aan te pakken?

In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan oplossingen om de regeldruk aan te pakken rond vier thema’s: ECD, zorgplan, HACCP en Incidenten en calamiteiten melden. Per bijeenkomst sluiten er drie zorgorganisaties en inhoudelijke experts aan. Met elkaar worden nieuwe inzichten opgedaan en interventies ontwikkeld hoe administratieve lasten teruggedrongen kunnen worden. Naast dat die nieuwe inzichten en interventies door de deelnemende organisatie gebruikt kunnen worden, worden ze ook gedeeld, zodat veel meer organisaties in Nederland ervan kunnen leren.

Vier bijeenkomsten en vier thema's

Elke lerende praktijk bestaat uit vier bijeenkomsten. Tussen de sessies door wordt in de eigen organisatie gewerkt aan het testen van interventies en het ophalen van de inzichten.

Voor de vier thema’s zijn er vier startdata:
Startdatum HACCP donderdag 26 maart van 12.00 – 17.00 uur in Utrecht
Startdatum Incidenten en calamiteiten melden donderdag 2 april van 12.00 – 17.00 uur in Utrecht
Startdatum ECD maandag 6 april van 12.00 – 17.00 uur in Utrecht
Startdatum Zorgplan donderdag 9 april van 12.00 – 17.00 uur in Utrecht

Meld u aan voor de lerende praktijk

U kunt zich hier aanmelden voor de ‘Lerende praktijk’.