Aan de slag met ontregelen

Wilt u zelf gaan ontregelen in de wijkverpleging? Dan helpen we u graag op weg! Van ondersteuning via verschillende ontregelinitiatieven tot handige tips en weetjes.

Gezocht: organisaties die toe zijn aan de volgende stap in het verminderen van regeldruk

Kom in actie voor minder regeldruk in uw organisatie!

Is uw organisatie al aan de slag gegaan met het schrappen van onnodige regels en registraties? En wilt u hier een volgende stap in zetten? Of was u van plan om te starten met ontregelen en  komt u zonder hulp niet verder?

Meld u dan aan voor de Lerende Praktijk.

Wat levert de Lerende Praktijk u op?

Adviseurs van Vilans begeleiden u en andere zorgorganisaties bij het opzetten van een [Ont]regelaanpak passend voor uw organisatie. Vanuit [Ont]regel de langdurige zorg is veel kennis en zijn praktische tools en oplossingen ontwikkeld om te benutten in dit traject.

Op basis van de ontregelvraag van uw organisatie kijken we samen welke daarop aansluiten en op welke manier. Ook onderzoeken we waar mogelijk nog nieuwe instrumenten nodig zijn die we gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Zo verminderen we de regeldruk in uw organisatie en verhogen we het werkplezier van de professionals.

Hoe werkt het?

In totaal zijn er zeven contactmomenten. Tijdens drie groepsbijeenkomsten delen de deelnemende zorgorganisaties hun geleerde lessen, goede voorbeelden, ontwikkelingen, dilemma’s en tips om elkaar verder te helpen en te inspireren. In de vier individuele bijeenkomsten werkt u met een Vilans-adviseur aan het passend maken van de ontregelaanpak bij uw organisatie. Zo heeft u straks een ontregelaanpak waarmee u direct aan de slag kunt.

Wanneer: van april tot november 2021

Voor wie: zorgorganisaties in de langdurige zorg (ouderenzorg en gehandicaptenzorg). Een team van drie tot vijf mensen uit uw organisatie neemt deel. Denk aan een kwaliteits- of beleidsmedewerker, teamleider, zorgprofessional, medewerker leren en ontwikkelen, manager of een ICT-medewerker.  

Tijdsinvestering: in totaal 20 tot 25 uur per persoon, verdeeld over acht maanden.

Deelname is kosteloos. 

Meld u nu aan!

Wilt u meedoen aan de Lerende Praktijk? Stuur een mail naar minderregeldruk@vilans.nl. We nemen contact met u op. Mocht u eerst nog een vraag hebben, laat het ons weten.

Meer informatie over het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg | Vilans

Digitale Ontregel-labs

Let op: de Ontregel-labs inmiddels zijn afgerond. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Heeft u genoeg van administratieve lasten en wilt u meehelpen aan oplossingen om regeldruk aan te pakken? Meld u dan aan voor de buitenkring van de Ontregel-labs. Om samen met andere zorgorganisaties en landelijke partijen oplossingsrichtingen te toetsen en verrijken.

In de Ontregel-labs werken verschillende zorgorganisaties aan één doel: oplossingen om de regeldruk aan te pakken. Maar oplossingen die voor hen relevant zijn, zijn mogelijk ook relevant voor andere zorgorganisaties in Nederland. We zijn op zoek naar mensen die met ons willen kijken naar de oplossingen die in de verschillende Ontregel-labs zijn bedacht of ze interessant zijn voor andere organisaties en hoe we ze kunnen verrijken. In twee digitale sessies denkt u mee op de onderwerpen HACCP, Zorgplan, ECD of Incidenten melden.

Wat levert het u op?

  • Inzichten tot nu toe vanuit de Ontregel-labs 
  • Oplossingsrichting en oplossingen zonder het hele voortraject 
  • In contact met inhoudelijke partijen

Voor wie?

Per organisatie vragen we één persoon zich aan te melden. Bijvoorbeeld een beleidsmedewerker, innovatiemanager of teamleiders. 

Aanmelden

Wilt u graag meedenken over de oplossingen voor regeldruk? Meld u dan aan voor de twee buitenkringsessies. De eerste vindt digitaal plaats op donderdagmiddag 15 oktober van 14:00 tot 16:00 uur.

Meld u aan via minderregeldruk@vilans.nl. Laat ook weten of welk onderwerp u mee wil denken.

Zelf aan de slag

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel werken aan minder regeldruk? Dat kan op verschillende manieren. Maar waar begint u? En welke tool kunt u het beste gebruiken? We hebben verschillende hulpmiddelen die u op weg helpen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar minderregeldruk@vilans.nl.

Meer informatie over het [Ont]Regel-lab

Veel activiteiten in het kader van [Ont]Regel de Zorg liggen stil in verband met de coronacrisis, maar er zijn ook dingen die in deze tijd wel kunnen. Verschillende organisaties zijn aan de slag gegaan met Digitale Ontregel-labs met de onderwerpen HACCP, ECD, Zorgplan en/ of incidenten en calamiteiten melden.

In het Ontregel-lab krijgt men inzicht in de oorzaken van regeldruk in de organisatie, welk gedrag daaraan ten grondslag ligt én wat oplossingen zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

In zes digitale sessies ontwikkelt en toetst men interventies en oplossingen om de kern van regeldruk aan te pakken op een van de thema’s: HACCP, incidenten en calamiteiten melden, ECD of het zorgplan. Dit doet men samen met andere zorgorganisaties en inhoudelijke experts.

Voor wie

Een multidisciplinair team van drie personen: een zorgmedewerker, beleidsmedewerker en een manager uit de organisatie. Een Ontregel-lab bestaat uit drie organisaties uit de ouderenzorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg.

Bijeenkomsten

Elk Ontregel-lab bestaat uit 6 online bijeenkomsten. Tussen de sessies door werkt men in de eigen organisatie aan het testen van oplossingen en het ophalen van inzichten.

Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar minderregeldruk@vilans.nl