Zelf ontregelen in de wijkverpleging

Binnen het programma [Ont]Regel de Zorg is door wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS hard gewerkt aan het actieplan wijkverpleging; 10 van de 12 actiepunten zijn inmiddels behaald. Organisaties zijn hard bezig om de veranderingen door te voeren. Uit verschillende onderzoeken en signalen uit de praktijk weten we dat geschrapte regels nog wel in de praktijk kunnen vóórkomen. Het is zaak om de administratieve lasten verder te verminderen door de geschrapte regels ook echt helemaal uit de praktijk te laten verdwijnen!

Ontregel zelf in het Digitaal [Ont]Regel-lab

Heeft u genoeg van alle (onnodige) regels en registraties in de zorg? En wilt u samen met andere zorgorganisaties en landelijke partijen werken aan een duurzame aanpak van de regeldruk? Meld u dan aan voor een van de vier digitale [Ont]Regel-labs in juli en ga aan de slag voor meer tijd voor zorg!

In het [Ont]Regel-lab krijgt u inzicht in de oorzaken van regeldruk in uw organisatie, welk gedrag daaraan ten grondslag ligt én wat oplossingen zijn. Doet u ook mee?!

Wat gaat u doen
In 6 digitale sessies ontwikkelt en toetst u interventies en oplossingen om de kern van regeldruk aan te pakken op een van de thema’s: HACCP, incidenten en calamiteiten melden, ECD of het zorgplan. Dit doet u samen met andere zorgorganisaties en inhoudelijke experts. Laat u inspireren en doe nieuwe inzichten op hoe u de administratielast kunt terugdringen. Dit kunt u niet alleen in uw eigen organisatie toepassen, maar delen we ook met de rest van Nederland!

Voor wie  
Een multidisciplinair team van drie personen: een zorgmedewerker, beleidsmedewerker en een manager uit uw organisatie. Een [Ont]Regel-lab bestaat uit drie organisaties uit de ouderenzorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg.

Wanneer

Elk [Ont]Regel-lab bestaat uit online 6 bijeenkomsten. Tussen de sessies door werkt u in uw eigen organisatie aan het testen van oplossingen en het ophalen van inzichten. De startdatum van het [Ont]Regel-lab hangt af van uw gekozen thema:

Data
Startdatum ECD 2 juli van 13.00 tot 14.30 uur
Startdatum Zorgplan 6 juli van 13.00 – 14.30 uur
Startdatum HACCP 7 juli van 13.00 – 14.30 uur
Startdatum Incidenten en calamiteiten melden 9 juli van 13.00 – 14.30 uur


Waar
Online, vanuit uw eigen werkplek!

Meld u aan voor het [Ont]Regel-lab
Meld u aan met uw team voor één van de vier [Ont]Regel-labs. Wij nemen vervolgens contact met u op om de inhoud verder te bespreken. Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar minderregeldruk@vilans.nl

Werken aan meer tijd voor zorg
Naast de [Ont]Regel-labs organiseert Vilans ook schrap- en snapsessies waar u de regeldruk in uw organisatie in kaart brengt en terugdringt. Met als doel, minder regels en meer tijd voor zorg! Dit doen we vanuit het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg, samen met partners en het ministerie van VWS. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om regeldruk terug te dringen? Ga dan naar zorgvoorbeter.nl/regeldruk.