“Laat dokters dokteren”

Zo luidt de kreet die boven het (ont)regel landschap van de medisch specialist staat, die verscheen in de Maart Uitgave van het blad de Medisch Specialist. Ze refereren aan de administratielast als een veelkoppig monster.

Actieve (ont)regelhouding Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten is actief in het bedwingen van het veelkoppige administratiemonster. Samen met haar wetenschappelijke verenigingen pakken ze de zaken op waar ze invloed op kunnen uitoefenen. Zo ondernemen ze actie op het (ont)regelen van de IFMS en het samenvoegen van de opleidings- en kwaliteitsvisitaties. Hier wordt veel tijd- en kwaliteitswinst mee behaald.

Lees meer in het online magazine de Medisch Specialist, maart 2019