Tandartsen schrappen en verbeteren regels

Met de eerste schrap- en verbetersessies in Utrecht zijn tandartsen, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden in de mondzorg begonnen aan het verminderen van bureaucratie. Deze sessies vonden plaats op uitnodiging van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen.

Regels verminderen

Er werd gekeken naar een eerder opgestelde lijst met negen twijfelachtige regels. Samen met zorgverzekeraars, de NZa, de Patiëntenfederatie Nederland en de IGJ is gekeken of ze afgeschaft of verbeterd konden worden. Het ging bijvoorbeeld om het proces van aanvragen van machtigingen. Medio april gaan de deelnemers de definitieve actielijst opstellen, waarna een begin gemaakt kan worden met schrappen en verbeteren.

Artikel en 3 filmpjes

Lees meer hierover in het artikel ‘KNMT aan de slag met verminderen regeldruk mondzorg’. Of bekijk de 3 filmpjes van de KNMT.