Harteraad stopt met Vaatkeurmerk

Na een inventarisatie van Harteraad eind maart bij individuele ziekenhuizen over het Vaatkeurmerk, bleek het aantal aanmeldingen hiervoor niet zodanig dat een geloofwaardig kwaliteitskeurmerk gehandhaafd kan worden. Dit volgde na het advies van de koepels NVZ/ NFU aan de ziekenhuizen om te stoppen met het voeren van keurmerken. Ook het gesprek met de NVvV en de raadpleging van de commissie Spataderkeurmerk hebben ertoe bijgedragen dat Harteraad heeft besloten de keurmerktrajecten niet in de huidige vorm voort te zetten.

Informatievoorziening patiënten

Op initiatief van Harteraad heeft overleg plaatsgevonden met de NVZ/ NFU met als insteek op zoek te gaan naar een andere wijze om informatie over de kwaliteit van de vaatzorg voor patiënten toegankelijk te maken in plaats van de keurmerken. Harteraad zal zich dan ook inspannen om de transparantie van de kwaliteit van de zorg in samenspraak met de beroepsgroepen en andere organisaties te behouden, c.q. op andere manieren mogelijk te maken.