Ontregelen in de medisch specialistische zorg – een tussenstand

Medisch specialisten zijn in hun eigen instelling, of via hun wetenschappelijke vereniging en/of de Federatie Medisch Specialisten bezig met het verminderen van de administratielast. De ene keer met meer directe voelbare impact op de werkvloer dan de andere keer. Wat is er al bereikt? Onder meer dat per 1 januari 2020 de medisch specialist zelf de afweging kan maken of het openen van een tweede dbc gerechtvaardigd is, hebben de chirurgen in de kwaliteitsvisitatie de controle op dossiervoering geschrapt en mogen de kno-artsen voor de patiënttevredenheid gebruikmaken van reeds bestaande data uit patiënten enquêtes van het ziekenhuis.

Lees het volledige artikel op de website van de Federatie Medisch Specialisten

Artikel ‘Vermindering administratielast: een overzicht’ (4 juni 2019)