Minister Bruins en Cerfontaine bezoeken het OLVG in het kader van [Ont]Regel de Zorg

Minister voor Medische Zorg & Sport, Bruno Bruins en Gerlach Cerfontaine, speciaal adviseur regeldruk medisch specialistische zorg, hebben 27 januari een werkbezoek afgelegd aan het OLVG. Doel van het bezoek: informatie uitwisselen, ervaringen delen en wensen bespreken over [Ont]Regel de Zorg.

Als speciaal adviseur regeldruk in de zorg heeft Cerfontaine de opdracht om regeldruk op de agenda te krijgen binnen de ziekenhuizen. Het OLVG is flink op stoom om de administratieve lasten waar mogelijk te verminderen, ook in samenwerking met overige Santeon ziekenhuizen.

Vanuit het project [Ont]Regel de Zorg binnen het OLVG waren er presentaties over onder andere de mogelijkheden die Value Based Healthcare biedt om van procesindicatoren naar een compacte set van uitkomstindicatoren te gaan. Ook ging de CNIO (chief Nursing information office) specifieker in op de mogelijkheden voor ontregeling van de verpleegkundige zorg.

Na deze presentaties schoof minister Bruno Bruins aan. In zijn aanwezigheid werden voorbeelden gegeven van ontregeling in de zorgpraktijk, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een app voor registratie van de verpleegkundige handelingen. Ook kwam digitale auto-anamnese aan bod, waarbij patiënten thuis vragen kunnen beantwoorden ter voorbereiding van het ziekenhuisbezoek. Dit vermindert registratie voor de arts tijdens een consult, waardoor er meer tijd is om echt met de patiënt in gesprek te gaan.

Voorzitter van de raad van bestuur bij het OLVG Maurice van den Bosch gaf aan dat de gehele beweging van ontregeling naar vertrouwen een essentieel begrip is. De minister gaf aan “dat het nu tijd is om te bouwen aan vertrouwen”. Gerlach Cerfontaine voegde hieraan toe “terug naar vertrouwen en professionaliteit; naar daar waar het hoort”.