Opbrengst van 3 jaar samen ontregelen: Actiepunt ‘Geen uitvoeringsverzoeken bij risicovolle handelingen’

Voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen moeten natuurlijk altijd zorgvuldig uitgevoerd worden. Als zorgverlener is het goed om te weten wanneer u een uitvoeringsverzoek nodig hebt en wanneer niet. En om te weten op welke manier een uitvoeringsverzoek gevraagd kan worden. Zorg dat u op de hoogte bent van wat moet en wat niet moet, want zo voorkomt u onnodige administratie.

  • Uitvoeringsverzoeken zijn alleen noodzakelijk bij voorbehouden handelingen en niet noodzakelijk bij risicovolle handelingen. Dit staat in de laatste versie van de handleiding voorbehouden handelingen.

  • In de praktijk wordt een uitvoeringsverzoek vaak schriftelijk geregeld. De Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) stelt echter geen eisen aan de vorm. Het is dus ook mogelijk om een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht van de arts aan de uitvoerende zorgverlener. Degene die de opdracht aanneemt schrijft dit op en leest de opdracht vervolgens hardop voor. Dit is administratief minder belastend.
  • Zorg ervoor dat in uw organisatie duidelijk is welke voorbehouden handelingen een zorgverlener mag uitvoeren > Raadpleeg hiervoor rijksoverheid.nl


Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen
De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg ertoe geleid dat veel actiepunten van het programma ORDZ afgerond zijn. Zoals ook deze actiepunten. Wilt u meer weten hierover? Kijk bij Wijkverpleging actiepunt 7. Geen verplicht uitvoeringsverzoek via arts voor risicovolle handeling of bij Huisartsen actiepunt 4. Schrappen uitvoeringsverzoeken risicovolle handelingen