11. Afvinklijstjes werkprocessen niet in EPD (afgerond)

In het actieplan [Ont]Regel de Zorg zijn allerlei actiepunten opgenomen vanuit de schrap- en verbetersessies in 2018. Landelijk hebben alle betrokken veldpartijen zich gecommitteerd aan deze actiepunten. Gaandeweg de uitvoering van het programma werd steeds duidelijker dat het wegnemen van de knelpunten op landelijk of stelselniveau niet altijd voldoende is.

Toelichting: 

Zorgverleners ervaren ook regeldruk als gevolg van regels, verplichtingen, processen en werkwijzen binnen de zorginstelling waar zij werkzaam zijn (Registratielast in kaart - Q-consult). Daarom is het programma [Ont]Regel de Zorg zich ook gaan richten op een lokale aanpak, o.a. door de inzet van speciaal adviseurs, de [Ont]Regelbus, schrapsessies gericht op lokale ervaringen, het uitlichten van goede voorbeelden en het oplossen van lokale casuïstiek.

Zo ook als het gaat om de inrichting van EPD’s in de ziekenhuizen. Vanuit VWS en veldpartijen faciliteren we dit zo veel mogelijk. Maar het daadwerkelijk ontregelen en het gesprek hierover moet plaatsvinden op de werkvloer.

Graag verwijzen we naar tools om zelf aan de slag te gaan en naar onderstaande goede voorbeelden. Daarnaast zijn op de pagina van de MSZ goede voorbeelden te vinden van lokaal ontregelen.

Kijk ook eens op deze pagina's voor inspiratie vanuit het programma registratie aan de bron (actiepunt 21): 

In de vervolgaanpak van ORDZ zal er nog meer aandacht zijn voor ondersteuning van de lokale aanpak, om ontregelen en deïmplementatie van regels en administratie op de werkvloer zo veel mogelijk te faciliteren. 

Afronding programma [Ont]Regel de Zorg

Hoewel vinklijstjes in EPD’s als bron van regeldruk niet overal verdwenen zijn ronden we dit actiepunt voor de loopduur van het programma ORDZ af. Bovenstaande informatie illustreert dat er zowel op landelijk als lokaal gebied in de afgelopen jaren veel gebeurd is en in werking is gesteld door alle betrokken partijen, om de acties op de schrapkaart te verwezenlijken. De inspanningen vanuit bestaande programma’s lopen uiteraard gewoon door. In de vervolgaanpak van regeldruk zal daarnaast extra aandacht zijn voor de lokale aanpak. Dat wil zeggen: zeggenschap, ontregelen en implementeren op de werkvloer.

Trekker(s): FMS