Factchecker helpt registraties wijkverpleging te verminderen

Wijkverpleegkundigen kunnen nu snel zelf zien welke registraties nodig zijn met de Factchecker Registraties Wijkverpleging. De factchecker gaat in op een aantal dilemma’s die spelen bij registraties voor wijkverpleegkundigen.

Wijkverpleegkundigen kunnen in de Factchecker nakijken of een registratie verplicht is, wat de achterliggende reden ervan is en hoe ze de last kunt beperken. De Factchecker is een uitgave van Vilans in samenwerking met onder meer Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Maarten Hoek, directeur Zorg a.i. van ZN, is blij dat er nu meer duidelijkheid is voor de wijkverpleegkundigen: “Zorgaanbieders denken nog wel eens dat er veel verplichtingen worden opgelegd door zorgverzekeraars en zorgkantoren. Maar dat is niet altijd zo. Een registratieverplichting kan bijvoorbeeld ook vanuit de eigen organisatie of een andere bron komen. En soms is iets helemaal niet verplicht, maar denken wijkverpleegkundigen dat wel. Bovendien wordt in de uitgave uitgelegd waarom een bepaalde registratie nodig is. Nut en noodzaak wordt zo duidelijk(er) voor de wijkverpleegkundige, wat weer bijdraagt aan draagvlak voor de betreffende registratie.”

Registraties terugdringen

De samenstellers van de Factchecker Registraties Wijkverpleging willen helderheid bieden, een discussie op gang brengen over nut en noodzaak en handvatten bieden om registratielast terug te dringen. Zodat de professionaliteit van verzorgenden en verpleegkundigen weer centraal komt te staan en niet de registratie. De Factchecker is opgebouwd aan de hand van een aantal dilemma’s, bijvoorbeeld: ‘Is het verplicht om de cliënt het zorgplan te laten ondertekenen?’, ‘Is 5-minutenregistratie verplicht?’ en ‘Is het doen van een checklist risicosignalering verplicht?’. Zorgmedewerkers die in de wijkverpleging werken hebben de dilemma’s aangeleverd. “Dat vinden we heel belangrijk, omdat daar de meeste kennis en ervaring is rond registratielasten in de wijkverpleging”, zegt Hoek.

Factchecker voor de wijkverpleging

Vilans heeft de factchecker ontwikkeld samen met het ministerie van VWS, Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), Branchevereniging BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Bekijk of download de Factchecker Registraties Wijkverpleging (pdf).

Bron: Zorgverzekeraars Nederland