(Ont)Regel de Zorg begon als een initiatief van zorgverlenerscollectief VvAA en een aantal bevlogen huisartsen, gebundeld in actiecomite Het Roer Moet Om. Hun ‘Manifest van de Bezorgde Huisarts’ werd in 2015 door 7.800 van de 11.000 huisartsen ondertekend en resulteerde in de mogelijkheid voor huisartsen om regionaal afspraken te kunnen maken met zorgverzekeraars.

Administratieve lastendruk in kaart

In januari 2017 vond als vervolg hierop – in opmaat naar de verkiezingen – in het Koninklijk Theater Carré het Nationaal Debat Politieke Keuzes in de Zorg plaats. Een initiatief van HRMO (Het Roer Moet Om), het Platform Nieuwe Zorg en VvAA. Fractieleiders en zorgspecialisten uit de Tweede Kamer meldden zich aan de Amstel:

Hanke Bruins-Slot (CD), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Pia Dijkstra (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Leonie Sazias (50Plus), Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Renske Leijten (SP) en Arno Rutte (VVD).

Denktank

Van der Staaij stelde een Schrapwet voor om een einde te maken aan de enorme hoeveelheid administratie, regels en protocollen. Volgens de aanwezigen een inhoudelijk goed plan, maar een lang en moeizaam traject. De zorgbrede Denktank (Ont)Regel de Zorg, voorgesteld door HRMO en VvAA, werd een grotere kans van slagen toegedicht. De denktank onderzocht de administratieve lastendruk bij fysiotherapeuten, ziekenhuisverpleegkundigen, apothekers, psychiaters, maag-darm-lever-artsen en wijkverpleegkundigen. Zij besteden per week gemiddeld 40% van hun tijd aan administratieve taken. In hun zorgagenda wordt zichtbaar hoeveel tijd zorgverleners aan hun verschillende activiteiten besteden. Een deel van die taken zijn onnodig, meenden de ondervraagden.

Schrap- en verbetersessies input actieplans VWS

Het was de opmars naar schrap- en verbetersessies, waarvan de resultaten werden overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die zijn nu deels opgenomen in het actieplan (Ont)Regel de Zorg, dat in dialoog en samenwerking met partijen in de zorg is ontwikkeld.

Bekijk de tijdlijn van (Ont)regel de Zorg.