Home

Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. Tijd die niet kan worden besteed aan de patiënt. Het ministerie van VWS heeft samen met de zorgsector het programma [Ont]Regel de Zorg opgesteld met als doel dat zorgverleners minder regeldruk ervaren. Gezamenlijk schrappen we onnodige regels en stimuleren en ondersteunen we organisaties om hier ook in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Dit leidt tot meer tijd voor zorg en meer werkplezier!

Bekijk de video van Tamara van Ark

In een videoboodschap blikt Minister van Ark terug op de resultaten van de afgelopen periode en doet ze de oproep om onnodige bureaucratie te blijven melden, in de eigen organisatie en als dat nodig is ook bij ons.

Videoboodschap Tamara van Ark - Ontregel de Zorg

Video: Wijkverpleging bant vijfminutenregistratie

De vijfminutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. Al eerder was de verplichting daarom geschrapt uit wet- en regelgeving. Toch bleef de maatregel in de praktijk bestaan. Daar is nu zo veel mogelijk een einde aan gekomen. Bekijk hier de video! 

Voortgang & ontwikkelingen

Zelf ontregelen

Hét platform over [Ont]Regel de Zorg

Nieuws

Meer nieuws