Curatieve GGZ

Zorgverleners in de GGZ besteden te veel tijd aan administratie. Deze tijd wordt dan niet besteed aan patiënten/cliënten. Dat willen we anders zien! Daarom werken verschillende (veld)partijen aan de aanpak van regeldruk.

Onder Ontregeld lees je meer over wat er binnen de sector is gedaan aan het verminderen van regeldruk.

Wil je meer weten over het programma [Ont]regel de Zorg en wat de plannen zijn voor de komende tijd? Lees dan de uitgebreider toelichting.

VIDEO: Advies gepast gebruik in de geestelijke gezondheidszorg

"We schrijven alleen nog maar over de behandeling zélf. Niet over alles wat er nog omheen gebeurt: zinnige en zuinige dossiervorming. Dat scheelt de behandelaren zo’n halfuur tot drie kwartier per dag."

Ymkje van de Meer, Kwaliteitsadviseur Ontregelteam Jellinek