Curatieve GGZ

Zorgverleners in de GGZ besteden te veel tijd aan administratie. Deze tijd wordt dan niet besteed aan patiënten/cliënten. Dat willen we anders zien! Daarom werken verschillende (veld)partijen - GGZ NL, LVVP, NIP, NVvP, NFU, V&VN, ZN, de NZa en VWS-aan de aanpak van regeldruk.

Aanpak regeldruk

De afgelopen kabinetsperiode zijn er met de schrap- en verbetersessies van het programma Ont]Regel de Zorg goede resultaten behaald. Er is hard gewerkt om de schrappunten in de sector GGZ te realiseren, en het is gelukt om het verschil te maken. Maar regeldruk is en blijft een taai probleem en daarom blijven we ons ook de komende jaren inzetten om de regeldruk in de GGZ te verminderen.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

Alle geschrapte regels en gemaakte afspraken om de regeldruk in de curatieve GGZ te verminderen vind je in de factsheet hieronder. Een uitgebreidere toelichting vind je onder Ontregeld .

Download de Factsheet Curatieve Zorg

Beeld: ©VWS

VIDEO: Advies gepast gebruik in de geestelijke gezondheidszorg

"We schrijven alleen nog maar over de behandeling zélf. Niet over alles wat er nog omheen gebeurt: zinnige en zuinige dossiervorming. Dat scheelt de behandelaren zo’n halfuur tot drie kwartier per dag."

Ymkje van de Meer, Kwaliteitsadviseur Ontregelteam Jellinek