Curatieve GGZ

De afgelopen periode ontstonden er verscheidene initiatieven waarin professionals en het GGZ-veld zelf actie ondernamen om de regeldruk aan te pakken: de beweging [Ont]Regel de Zorg, de campagne van GGZ Nederland ‘Minder regelgekte, - meer zorg’ en de V&VN actiedag ‘Meer zorg minder papier’ voor (psychiatrisch) verpleegkundigen.

Aanpak regeldruk

De aanpak van regeldruk in de curatieve GGZ is geen gemakkelijke opgave. Het gaat om een stapeling van allerlei registraties en handelingen die op de werkvloer is ontstaan. Dit is daarom een gezamenlijk plan van GGZ NL, LVVP, NIP, NVvP, NFU, V&VN, ZN, de NZa en VWS. Samen werken we aan ons gemeenschappelijk doel. Daarvoor is vertrouwen nodig in elkaar, in de zorgprofessional en een constructieve grondhouding om samen stappen te willen zetten.

Schrap- en verbetersessies psychiaters

Tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg stelden apothekers, psychiaters, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op. Schrappunten zijn regels die op relatief korte termijn moeten kunnen worden geschrapt en direct verschil maken: meer aandacht voor de patiënt en meer kwaliteit van zorg. De punten kwamen tot stand in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Actieplan

Psychiaters hebben schrappunten opgesteld tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg. De schrappunten werden op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en dienden mede als input voor het actieplan van VWS. In het actieplan zijn actiepunten geformuleerd, waarvan de voortgang op deze website wordt bijgehouden. Bekijk de actiepunten voor deze sector.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma Ontregel de Zorg mogen er zijn en ziet u in de Factsheet hieronder. Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Curatieve Zorg

Beeld: ©VWS

VIDEO: Advies gepast gebruik in de geestelijke gezondheidszorg

Video over Advies gepast gebruik

We schrijven alleen nog maar over de behandeling zélf. Niet over alles wat er nog omheen gebeurt: zinnige en zuinige dossiervorming. Dat scheelt de behandelaren zo’n halfuur tot drie kwartier per dag.

Ymkje van de Meer, Kwaliteitsadviseur Ontregelteam Jellinek