Experimenteren met anders verantwoorden

De NZa vraagt aanbieders in de langdurige GGZ, verpleging en verzorging om deel te nemen aan het experiment met betrekking tot een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg in de Wet langdurige Zorg. 

Decoratieve banner Curatieve GGZ en langdurige zorg

Minder administratieve lasten door experiment

Het terugdringen van de administratieve lasten is één van de belangrijkste aandachtspunten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Gebaseerd op het principe van 'verstandige en eenvoudige verantwoording' geven we zorgverleners opnieuw de kans om te experimenteren met verschillende manieren om zorg te factureren die wordt verleend op grond van  de Wet langdurige zorg. Zorgprofessionals moeten zoveel mogelijk tijd aan de zorg  kunnen besteden, in plaats van aan het beheer van de inschrijvingen en administratie. Dit experiment loopt tot  2028.

Meer informatie en aanmelden

Wil je hierover meer weten ? Lees het nieuwsbericht op de website van het NZA 'Minder administratieve lasten door nieuw experiment'.