Wijkverpleging

Uit onderzoeken en signalen uit de praktijk weten we dat geschrapte regels nog wel kunnen vóórkomen. Het is zaak om de administratieve lasten verder te verminderen door de geschrapte regels ook echt helemaal uit de praktijk te laten verdwijnen! Daarom richten alle partijen zich op het doorvoeren van landelijk geschrapte punten. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met Vilans.

Bekijk de video over stoppen met registreren van zorg per 5 minuten

In het systeem ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’, worden alleen nog grote afwijkingen in de geplande tijd bijgesteld, en dat geeft meer rust tijdens het werk. Die vijfminutenregistratie was symbolisch geworden voor de regeldruk in de verpleegzorg.

Pauline Arts-de Witt, wijkverpleegkundige