Wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen hebben in 2018, onder meer tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg, zelf aangegeven op welke punten de regeldruk naar beneden moet. Binnen het programma [Ont]Regel de Zorg is door wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS hard gewerkt aan het actieplan wijkverpleging; 10 van de 12 actiepunten zijn inmiddels behaald. Organisaties zijn hard bezig om de veranderingen door te voeren.

Uit verschillende onderzoeken en signalen uit de praktijk weten we dat geschrapte regels nog wel kunnen vóórkomen. Het is zaak om de administratieve lasten verder te verminderen door de geschrapte regels ook echt helemaal uit de praktijk te laten verdwijnen! Daarom richten alle partijen zich in de komende periode op de verdere implementatie van de landelijke geschrapte punten. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met Vilans.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma [Ont]Regel de Zorg mogen er zijn en ziet u in de Factsheet hieronder. Ook de komende tijd blijven wij ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Wijkverpleging

Beeld: ©VWS

Bekijk de video over stoppen met registreren van zorg per 5 minuten

In het systeem ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’, worden alleen nog grote afwijkingen in de geplande tijd bijgesteld, en dat geeft meer rust tijdens het werk. Die vijfminutenregistratie was symbolisch geworden voor de regeldruk in de verpleegzorg.

Pauline Arts-de Witt, wijkverpleegkundige