Wijkverpleging

Uit onderzoeken en signalen uit de praktijk weten we dat geschrapte regels nog wel kunnen vóórkomen. Het is zaak om de administratieve lasten verder te verminderen door de geschrapte regels ook echt helemaal uit de praktijk te laten verdwijnen! Daarom richten alle partijen zich op het doorvoeren van landelijk geschrapte punten. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met Vilans.

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaar hebben we met elkaar heel hard gewerkt aan het ontregelen van de zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. De resultaten van dit programma mogen er zijn, maar we blijven ons inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Download de Factsheet Wijkverpleging

Bekijk de video over stoppen met registreren van zorg per 5 minuten

In het systeem ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’, worden alleen nog grote afwijkingen in de geplande tijd bijgesteld, en dat geeft meer rust tijdens het werk. Die vijfminutenregistratie was symbolisch geworden voor de regeldruk in de verpleegzorg.

Pauline Arts-de Witt, wijkverpleegkundige