Startersbox

Minder regels, meer werkplezier!

Jij en je team willen goede zorg leveren en niet te veel tijd kwijt zijn aan administratie. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak een uitdaging. Merk je ook dat jouw team dagelijks last heeft van onnodige administratie, handelingen of regels?

Goed nieuws: je kunt er iets aan doen. De gratis [Ont]Regel Startersbox biedt jou eerste hulp om met je team aan de slag te gaan met het verminderen van onnodige administratie. 

Voor wie is de startersbox?

We maken de [Ont]Regel Startersbox voor alle zorgprofessionals en expliciet voor kwaliteitsadviseurs, project- en teamleiders, afdelingshoofden en managers die de (onnodige) administratie binnen hun team, afdeling of instellingwerk willen verminderen. 

Regeldruk verminderen start namelijk bij jou op de werkvloer. Want wie weet het allerbeste welke regels een belemmering vormen en welke juist nuttig zijn? Dat zijn jij en je collega’s! Deze box ondersteunt jullie om een vliegende start te maken met het verminderen van de onnodige regeldruk.

Wat zit er in de startersbox en wat kun je ermee?

In de startersbox vind je verschillende hulpmiddelen zodat jij met je team eenvoudig een (eerste) ontregelsucces boekt.

Een handig ontregel-stappenplan begeleidt je stap voor sta om werk te maken van die (onnodige) administratie. Met de kansenkaart uit de box verzamel je met het team alle ontregelkansen: van welke administratie of regels zouden jullie af willen? Schrijf ze op de kansenkaart! Misschien biedt het inspirerende magazine met voorbeelden uit de praktijk wel inspiratie hiervoor. Want hierin lees je meer over ontregelprojecten uit alndere zorginstellingen. 

Aanvragen startersbox (op dit moment niet mogelijk)

Op dit moment is het niet mogelijk om een [Ont]Regel startersbox aan te vragen.

In mei j.l .vond een pilot met 100 boxen plaats. Op basis van de feedback uit de pilot verbeteren we de box zodat we in het najaar van 2024 een verbeterde versie aan kunnen bieden. Met als doel: zorgprofessionals inspireren en activeren bij het verminderen van de administratieve lasten. 

Heb je een vraag over de startersbox? Stuur een e-mail naar startersbox@minvws.nl

Meer weten over ontregelen?

Volg ook de kosteloze online e-learning en fysieke training tot ontregelaar. Je leert zo hoe je in je eigen zorginstelling ontregelt en werk maakt van overbodige processen en meer tijd overhoudt voor je cliënt of patiënt. Volg je ons al op LinkedIn (Ontregel de Zorg)?