Toegankelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat iedereen gebruik kan maken van onze websites. Op deze pagina vindt u informatie over de toegankelijkheid van de websites van het Ministerie van VWS en wat u kunt doen als u problemen tegenkomt.

Regels voor toegankelijkheid websites

Websites van de overheid moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid. Deze is gebaseerd op Europese regels. Alle eisen zijn vastgelegd in de regels voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheid website van [Ont]regel de Zorg

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring invullen. Hierin geven zij aan wat ze doen om aan de regels van toegankelijkheid te voldoen.

Opgenomen in register van toegankelijkheidsverklaringen

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Komt u informatie tegen op onze website die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via aanpakregeldruk@minvws.nl. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op deze website .

Meer informatie over toegankelijkheid

Voor meer informatie over de toegankelijkheid vindt u op de volgende websites: