Toegankelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat iedereen gebruik kan maken van onze websites. Op deze pagina vindt u informatie over de toegankelijkheid van de websites van het Ministerie van VWS en wat u kunt doen als u problemen tegenkomt.

Regels voor toegankelijkheid websites

Websites van de overheid moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid. Deze is gebaseerd op Europese regels. Alle eisen zijn vastgelegd in de regels voor toegankelijkheid.

Toegankelijkheid websites van [Ont]regel de Zorg

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring invullen. Hierin geven zij aan wat ze doen om aan de regels van toegankelijkheid te voldoen. Een overzicht van alle verklaringen van overheidsorganisaties is te vinden via: Het register van toegankelijkheidsverklaringen

De website van [Ont]regel de Zorg zal op op digitoegankelijkheid worden onderzocht om de toegankelijkheid verder te verbeteren en zo volledig te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Rijksoverheid.

Voor de e-learning Ontregel de Zorg is een digitoegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van een extern onderzoek. Hierin staat in hoeverre deze voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en welke maatregelen er genomen worden om de toegankelijkheid te borgen.

De verklaring met de afzonderlijke afwijkingen van de eisen en de bijbehorende maatregelen die worden getroffen staat op: Verklaring van E-learning [Ont]Regel de Zorg | Toegankelijkheidsverklaring.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Komt u informatie tegen op onze website die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via aanpakregeldruk@minvws.nl. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op deze website .

Meer informatie over toegankelijkheid

Voor meer informatie over de toegankelijkheid vindt u op de volgende websites: