Programma van eisen voor elektronisch cliëntendossier

Professionele zorg- en behandelomgeving
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ hebben een ontwerp opgesteld voor een professionele zorg- en behandelomgeving in de langdurige zorg en wijkverpleging. Het ontwerp is niet een programma van eisen. Het is een beschrijving van de grondbeginselen, de principes voor de werking en het ontwerp van een professionele omgeving. Met dit ontwerp is actiepunt 10 uit het sectorplan Wijkverpleging afgerond. Het ontwerp moet gaan zorgen voor betere digitale ondersteuning van de wijkverpleegkundige bij de uitvoering van het zorgproces.

Professionele omgeving
Met een professionele omgeving wordt een digitale werkplek bedoeld, waar onder andere ruimte is om gegevens over de zorg voor de cliënt vast te leggen en waar ook ruimte is voor professionele richtlijnen en werkprotocollen van de zorgorganisatie. De professionele omgeving gaat over de inhoud van de zorg en ondersteuning, op basis van professionele richtlijnen en protocollen. Hiermee richt het ontwerp zich op de kern van wat zorgaanbieders nu veelal gebruiken als Elektronisch Client Dossier (ECD).

Vijf basisprincipes
De professionele omgeving zou moeten voldoen aan vijf basisprincipes:

  • Eenvoudig; het moet gebruiksvriendelijk zijn.
  • Slim; door gebruik van beslisondersteuning, bijvoorbeeld op basis van algoritmen.
  • Professioneel; het ondersteunt de beroepsbeoefenaar in het methodisch werken.
  • Open: door gebruik van nationale en/of internationale standaarden.
  • Interoperabel: het is te koppelen op basis van open standaarden aan andere systemen om uitwisseling van gegevens te ondersteunen.

Handreikingen
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is dat de professionele omgeving een zaak is van zorgprofessionals. Met het ontwerp krijgen zorgprofessionals, zorgorganisaties en softwareontwikkelaars handvatten bij hun gesprek over de ICT-oplossingen die hen daadwerkelijk ondersteunen op de inhoud en op het proces van het leveren van zorg en ondersteuning. Om dat gesprek op weg te helpen is het ontwerp aangevuld met drie handreikingen, één voor zorgprofessionals, één voor informatiemanagers en één voor bestuurders. Het document is bedoeld als groeidocument en zal worden doorontwikkeld op basis van ervaringen in het gebruik ervan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites vgn.nl en actiz.nl

Trekker(s): Actiz en Zorgthuisnl
Planning: juli 2019