10. Een programma van eisen voor elektronisch cliëntendossier (afgerond)

Ontwikkelen van een programma van eisen voor het elektronisch cliëntendossier (ECD) in de verpleeg- en verzorgingshuizen- en thuiszorgsector, o.a. gericht op het beter ondersteunen van de wijkverpleegkundige bij de uitvoering van het zorgproces.

Trekker(s): Actiz en BTN

Planning: december 2018