12. Deel zorginkoopcontracten uniformeren (afgerond)

Uniformering (deel van de) algemene bepalingen en declaratieparagraaf van zorginkoopcontracten.

Trekker(s): ZN

Planning: juli 2018