Deel zorginkoopcontracten uniformeren

Uniformering (deel van de) algemene bepalingen en declaratieparagraaf van zorginkoopcontracten:

Met ingang van het contractjaar 2019 is de opzet van de declaratieparagraaf in de contracten bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. Het ‘zoeken naar de verschillen’ in de contracten op het gebied van declareren is immers niet meer nodig.

Trekker(s): ZN

Planning: juli 2018

Toelichting: Zorgverzekeraars hebben de zogenoemde Uniforme Declaratieparagraaf vastgesteld met inbreng van de brancheverenigingen van de zorgaanbieders. Het is een aanvulling op de Algemene Bepalingen  die vorig jaar zijn geïntroduceerd. Lopende meerjarenafspraken zijn hiervan uitgezonderd. De Algemene Bepalingen zijn van toepassing op de eerstelijnszorg en GGZ. Lees meer hierover op de website zn.nl