12. Deel zorginkoopcontracten uniformeren (afgerond)

Uniformering (deel van de) algemene bepalingen en declaratieparagraaf van zorginkoopcontracten:

Met ingang van het contractjaar 2019 is de opzet van de declaratieparagraaf in de contracten bij alle zorgverzekeraars hetzelfde.

Trekker(s): ZN

Planning: juli 2018